Kategorier

Nyhetsbrev

Luft & CO2 VapenDet finns 77 produkter.

Fjäderdrivna luftvapen
Laddas med muskelkraft. Brytpipa, underspännare eller sidospännare.

+ Alltid redo att användas, det enda som behövs är ammunition. Rekylen och mekaniken i ett fjädergevär har ett stort värde för många.

- Rekylen är dubbelverkad och kan vara lite svårbemästrad. Kan tyckas omständigt att ladda mellan varje skott.


Kolsyredrivna luftvapen
Laddas oftast med engångskolsyrepatroner, 12g eller 88g.

+ Rekylfritt och lättskjutet, Smidig och snabb laddning,ofta med magasin. Kolsyrepatroner kan ligga på lager och användas när det ärdags för skyttet.

- Energin från kolsyran minskar vid lägre temperaturer.


Pneumatiska, tryckluftsdrivna luftvapen, PCP
Är till konstruktionen ganska lika kolsyredrivna vapen, men oftast dimensionerade för ett högre tryck.

Finns huvudsakligen två varianter: pumpvapen som laddas mellan varje skott och reservoargevär (vanligen kallade PCP-vapen - Pre-Charge Pneumatic) med en luftbehållare som rymmer komprimerad luft för flera skott.
Laddning av vapen med luftbehållare sker med hjälp av en speciell handdriven pump eller från dyktub el. likn. Trycket varierar mellan ca70-300bar.

+ Rekylfritt, okänslig för låga temperaturer, kan leverera mer energi än kolsyra.

- Kräver tillgång till komprimerad luft alt. pump

”Pumpvapen”
Tex från Crosman är också tryckluftsdrivna vapen. Dessa måste dock pumpas innan varje skott och pumpen är inbyggd i vapnet. Pumpvapnen kan vara av typ Single-pump eller Multi-pump. Skillnaden är att Multipumpen kan pumpas flera gånger för ökad utgångshastighet.

+ Rekylfritt, okänslig för låga temperaturer, krävs lite muskelkraft


- Att pumpa flera gånger innan skottet gör att det kan talite tid mellan skotten.